google.com, pub-7595532533926845, DIRECT, f08c47fec0942fa0 82mjrmlxgspd9qtbdc2ksrnogw3mz2 jhmpa0vsui8ne765rt4cpxe0ibjyf8 G-03VX5E54RD G-478EWM583Y 281848806 GTM-5JHGR2W G-39GDLVJGN7 gtag('event', 'page_view', { 'send_to': 'AW-319963068', 'value': 'replace with value', 'items': [{ 'id': 'replace with value', 'google_business_vertical': 'retail' }, { 'origin': 'replace with value', 'destination': 'replace with value', 'start_date': 'replace with value', 'end_date': 'replace with value', 'google_business_vertical': 'travel' }, { 'id': 'replace with value', 'location_id': 'replace with value', 'google_business_vertical': 'custom' }] }); 624-669-7442 G-ZV9CQSEHDC 578-808-6593 917-994-2629 G-9MDBK1F935 G-CZXTPCPH8H GTM-T5564M4 GTM-T5564M4 GTM-KQ4K26L Prince Gbasi 624-669-7442 var dimension4 = 'SOME_DIMENSION_4'; ga('set', 'dimension4', dimension4 to 9jazone-records.com); var dimension2 = 'SOME_DIMENSION_2'; ga('set', 'dimension2', dimension2 to 9jazone-records.com); 10778508111 google.com, pub-7595532533926845, DIRECT, f08c47fec0942fa0
 
9jazone-records.© Copyright

Blog

Posts

Search

Truth About 9

#Westside ómó Pac ní ómó óba Shá King 🤴🏿 Gbas #Lion 🦁 Never Stop Reppin , ómó mámá é óre yéyé ósun óó We All Know Which Side is The Best Na 9jazone-records. © Copyright

JUST CHILLIN NÍ . ( C )

#Black Queen Vid Drop 9jazone-records. © Copyright